ขออภัย!! ระบบ EDR ไม่รองรับ Browser นี้

เนื่องจาก ระบบ EDR ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เว็บบราวเซอร์เวอร์ชั่นเก่าไม่สามารถรองรับได้ ดังนั้น เมื่อใช้งานระบบ EDR ด้วยเบราเซอร์เวอร์ชั่นเก่า การใช้งานจะไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ วิธีแก้ไข โดยการเลือกโหลดเว็บเบราเซอร์ที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ตามลิ้งข้างล่าง

ChromeGoogle Chrome EdgeMicrosoft Edge ChromeMozilla Firefox ChromeApple Safari